Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

RozanopalcaJutrzenka
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
Reposted fromnotenough notenough viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
1715 e998 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
RozanopalcaJutrzenka
8782 5d28
RozanopalcaJutrzenka
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
2561 8f82 500
Reposted frombrumous brumous vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
RozanopalcaJutrzenka
Och, stałeś się taki francuski - stwierdziła - rozumiesz, że seks i jedzenie to jedno i to samo.
— Merde! Rok w Paryżu
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
5540 e777 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviajero viajero
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialissie lissie
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
2656 70ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
2739 df2e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
RozanopalcaJutrzenka
przepłakane morze łez
ale teraz dobrze jest

raz na zachód, raz na wschód
absolutnie 
będę z tobą aż po grób
absolutnie 
doprowadzasz mnie do łez
absolutnie 
ale tak mi dobrze jest
— SORRY BOYS: ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaviajero viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl