Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

RozanopalcaJutrzenka
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
RozanopalcaJutrzenka
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
RozanopalcaJutrzenka
1162 8e1d
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
RozanopalcaJutrzenka
5294 7992 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viat-e-x-t t-e-x-t
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
1688 522d
Reposted fromsarazation sarazation viailoveyou iloveyou
RozanopalcaJutrzenka

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viailoveyou iloveyou
RozanopalcaJutrzenka
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella - "Pamiętasz mnie?"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
RozanopalcaJutrzenka

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - "Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić"
Reposted fromMonasi Monasi viaMsChocolate MsChocolate
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading
RozanopalcaJutrzenka
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
RozanopalcaJutrzenka
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

RozanopalcaJutrzenka
Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka

August 20 2017

RozanopalcaJutrzenka
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou viaAmericanlover Americanlover
RozanopalcaJutrzenka
Często spotykam kobiety, które próbują przekonać mężczyzn, że są dla nich odpowiednie. Uwierz mi, on nie potrzebuje Twojej pomocy i sugestii, by mógł to stwierdzić. Wiem, że czasami to trudne do zaakceptowania, bo może zdążyłaś go pokochać i tylko czekasz aż on to zrozumie. Kochana, to błąd!
Uwierz mi, jeszcze spotkasz kogoś, kto sam dostrzeże Twoje dobro, siłę i piękno. Nie przekonuj, nie pomagaj zrozumieć, jak wiele jesteś warta. Jeśli ktoś odrzuca Twoje uczucia lub po prostu nie odwzajemnia ich, czekanie aż on otrząśnie się lub "zrozumie" to strata czasu. 
— Adara Butler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl