Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

RozanopalcaJutrzenka
0060 08fa
Reposted fromcalifornia-love california-love viavestige vestige
RozanopalcaJutrzenka
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
Rok mija i mi chyba trochę przykro, mimo, że kurwa nic w tym roku mi nie wyszło.
— Bonson
Reposted frompolciak polciak viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
2820 4b4d
Reposted fromcreure creure viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
2918 0a3e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu viamyfavourite myfavourite
2906 5701 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
RozanopalcaJutrzenka
3559 e583
Reposted fromusual usual viaRedPenny RedPenny
RozanopalcaJutrzenka
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaRedPenny RedPenny
2741 0fb7 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaRedPenny RedPenny

July 13 2017

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaWilalena Wilalena
RozanopalcaJutrzenka
5409 23ad
8767 c21d 500

earthunboxed:

Field of Lupins in South Island, New Zealand

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
RozanopalcaJutrzenka
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl