Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
*Najkrótszy wiersz o miłości.
Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
—  Piotr Tokarz (via salon-odurzonych)
RozanopalcaJutrzenka
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamala-szelma mala-szelma
RozanopalcaJutrzenka
2175 b712 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakiks kiks
8888 64c3 500
Reposted fromvibetechs vibetechs viakiks kiks
3133 4120 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
RozanopalcaJutrzenka
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
7870 3c7c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
RozanopalcaJutrzenka
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
RozanopalcaJutrzenka
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
6593 9e4d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny

June 12 2017

7597 0bf7
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— dontforgot.moblo.pl
Reposted fromdontforgot dontforgot viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl