Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

RozanopalcaJutrzenka
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
RozanopalcaJutrzenka
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
Reposted fromstarryeyed starryeyed viatake-care take-care
RozanopalcaJutrzenka
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
RozanopalcaJutrzenka
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaKrowiPlacek KrowiPlacek

November 05 2018

RozanopalcaJutrzenka

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viafuckofcourse fuckofcourse
RozanopalcaJutrzenka
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viasurpriseme surpriseme
RozanopalcaJutrzenka
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viafenoloftaleina fenoloftaleina
RozanopalcaJutrzenka
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
RozanopalcaJutrzenka
2715 e2cb 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viafenoloftaleina fenoloftaleina
RozanopalcaJutrzenka
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viadojenka dojenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
4321 4c7e 500
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaiamnotarobot iamnotarobot
RozanopalcaJutrzenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl