Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

RozanopalcaJutrzenka
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
RozanopalcaJutrzenka
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
RozanopalcaJutrzenka
2703 b319
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahugostiglitz hugostiglitz
RozanopalcaJutrzenka
4931 9fbd 500
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem
RozanopalcaJutrzenka
4931 9fbd 500
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
RozanopalcaJutrzenka
3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viawakemeupx wakemeupx
RozanopalcaJutrzenka
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viahugostiglitz hugostiglitz
RozanopalcaJutrzenka
7379 0619
Reposted fromjouet jouet viahugostiglitz hugostiglitz

August 18 2019

RozanopalcaJutrzenka

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
RozanopalcaJutrzenka

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy,
zrób to raz, dwa, trzy.

— Agnieszka Osiecka
RozanopalcaJutrzenka
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viacarmenluna carmenluna
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiał wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel - "N@pisz do mnie"
Reposted fromnivea nivea viacarmenluna carmenluna
RozanopalcaJutrzenka
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl