Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

RozanopalcaJutrzenka
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
RozanopalcaJutrzenka
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
RozanopalcaJutrzenka
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
RozanopalcaJutrzenka
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viajoder joder
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
8962 de3e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoliviapalito oliviapalito
7128 0cdd 500
Reposted fromamatore amatore viaoliviapalito oliviapalito
RozanopalcaJutrzenka
2023 afcb 500
Reposted fromdzony dzony viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vialamujer lamujer
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk vialamujer lamujer
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl