Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
0265 51a9
Reposted fromMilaa Milaa viaimpulsivee impulsivee

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frommakswilczur makswilczur viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpulsivee impulsivee
RozanopalcaJutrzenka
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viazginieszmarnie zginieszmarnie

July 19 2017

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
RozanopalcaJutrzenka
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice

July 16 2017

RozanopalcaJutrzenka
9719 96b0
Reposted fromjestemzero jestemzero vianiedoopisania niedoopisania

July 14 2017

RozanopalcaJutrzenka
3263 e427
Reposted frompieprzycto pieprzycto
RozanopalcaJutrzenka
2594 6980 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
5565 3edd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianataliablus nataliablus
RozanopalcaJutrzenka
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto
RozanopalcaJutrzenka
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto
RozanopalcaJutrzenka
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— A. de Saint-Exupéry
Reposted frompieprzycto pieprzycto
RozanopalcaJutrzenka
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl