Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

RozanopalcaJutrzenka
6571 8711 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaribsyss ribsyss
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromsilence89 silence89 viadelicja8 delicja8
RozanopalcaJutrzenka
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelicja8 delicja8
RozanopalcaJutrzenka
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianot-alice not-alice
RozanopalcaJutrzenka
5306 59be 500
Reposted frommoai moai viamayamar mayamar
RozanopalcaJutrzenka

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
RozanopalcaJutrzenka
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
RozanopalcaJutrzenka
- Szkoda czasu i energii - Tomcio poklepał ją pobłażliwie po głowie. - Nie próbuj zmieniać nikogo. Ani niczego. To w tobie siedzi ta złość. W tobie, a nie w tym kimś są negatywne uczucia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby
RozanopalcaJutrzenka
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia viapure-bliss pure-bliss
RozanopalcaJutrzenka
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade vianiedoopisania niedoopisania
RozanopalcaJutrzenka
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viapure-bliss pure-bliss
RozanopalcaJutrzenka
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapure-bliss pure-bliss
RozanopalcaJutrzenka
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadobby dobby
RozanopalcaJutrzenka
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadobby dobby
RozanopalcaJutrzenka
3256 7b36
Reposted fromxempx xempx viairmelin irmelin
RozanopalcaJutrzenka
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage vianiedoopisania niedoopisania
RozanopalcaJutrzenka

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

Reposted frommrmystery mrmystery viaWilalena Wilalena
RozanopalcaJutrzenka
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viaWilalena Wilalena
RozanopalcaJutrzenka
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl