Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
Reposted frombluuu bluuu
RozanopalcaJutrzenka

April 25 2017

RozanopalcaJutrzenka
I taką wodą być,
co otuli Ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy Twym łóżku stać.
— happysad - Taką wodą być
RozanopalcaJutrzenka
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacynamon cynamon
RozanopalcaJutrzenka
9764 6447
Reposted fromleukopenia leukopenia viadelicja8 delicja8
RozanopalcaJutrzenka
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viadelicja8 delicja8
RozanopalcaJutrzenka
6352 fe94 500
Reposted from61sekund 61sekund viadelicja8 delicja8
RozanopalcaJutrzenka
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadelicja8 delicja8
RozanopalcaJutrzenka
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka vianiedoopisania niedoopisania
RozanopalcaJutrzenka
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viakiks kiks
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viakiks kiks
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
RozanopalcaJutrzenka
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
RozanopalcaJutrzenka
1568 15d5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
RozanopalcaJutrzenka
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
RozanopalcaJutrzenka
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
RozanopalcaJutrzenka
1652 9b1f
Reposted fromdepresive depresive viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl