Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viawarkocz warkocz
RozanopalcaJutrzenka
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viawarkocz warkocz
RozanopalcaJutrzenka

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viawarkocz warkocz
RozanopalcaJutrzenka
2089 9518
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viawarkocz warkocz
RozanopalcaJutrzenka
0252 913d
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamayamar mayamar
RozanopalcaJutrzenka
9294 a10a
Reposted frommizuyashi mizuyashi viamayamar mayamar
RozanopalcaJutrzenka
RozanopalcaJutrzenka
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viabatgirl batgirl
RozanopalcaJutrzenka
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viabatgirl batgirl
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromfresia fresia via100suns 100suns
RozanopalcaJutrzenka
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee vianiedoopisania niedoopisania
RozanopalcaJutrzenka
To coś więcej niż świetny seks.
Reposted fromorchis orchis viacitiesofnight citiesofnight
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromweightless weightless viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
4189 4138
Reposted fromOhLaLaDziwko OhLaLaDziwko viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viaoutoflove outoflove
RozanopalcaJutrzenka
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

December 04 2017

RozanopalcaJutrzenka
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viabatgirl batgirl
RozanopalcaJutrzenka
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
RozanopalcaJutrzenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl